to have lunch
almorzar
almorcé
almorzamos
almorzaste
almorzasteis
almorzó
almorzaron
to look for
buscar
busqué
buscamos
buscaste
buscasteis
buscó
buscaron
to cross
cruzar
crucé
cruzamos
cruzaste
cruzasteis
cruzó
cruzaron
to start
empezar
empecé
empezamos
empezaste
empezasteis
empezó
empezaron
to play
jugar
jugué
jugamos
jugaste
jugasteis
jugó
jugaron
to arrive
llegar
llegué
llegamos
llegaste
llegasteis
llegó
llegaron
to pay
pagar
pagué
pagamos
pagaste
pagasteis
pagó
pagaron
to fish
pescar
pesqué
pescamos
pescaste
pescasteis
pescó
pescaron
to practice
practicar
practiqué
practicamos
practicaste
practicasteis
practicó
practicaron
to get/to take out
sacar
saqué
sacamos
sacaste
sacasteis
sacó
sacaron
to play [an instrument]
tocar
toqué
tocamos
tocaste
tocasteis
tocó
tocaron