to love
amāre
amābar
amābāmur
amābāris
amābāminī
amābātur
amābantur
to open
aperīre
aperiēbar
aperiēbāmur
aperiēbāris
aperiēbāminī
aperiēbātur
aperiēbantur
to teach
docēre
docēbar
docēbāmur
docēbāris
docēbāminī
docēbātur
docēbantur
to have
habēre
habēbar
habēbāmur
habēbāris
habēbāminī
habēbātur
habēbantur
to help
iuvāre
iuvābar
iuvābāmur
iuvābāris
iuvābāminī
iuvābātur
iuvābantur
to read
legere
legēbar
legēbāmur
legēbāris
legēbāminī
legēbātur
legēbantur
to carry
portāre
portābar
portābāmur
portābāris
portābāminī
portābātur
porābantur
to sell
vendere
vendēbar
vendēbāmur
vendēbāris
vendēbāminī
vendēbātur
vendēbantur