CONJUGUEMOS REFERENCE

PRESENT: Regular

Rules:

The present tense of regular verbs is formed by adding the following endings to the stem of the verb:

ar er ir
o amos
as áis
a an
o emos
es éis
e en
o imos
es ís
e en

Examples:

 • I eat. = Yo como.
 • They read. = Ellos leen.


Sample verbs:

 1. aburrir
 2. describir
 3. felicitar
 4. lanzar
 5. mencionar
 6. presentar
 7. romper
 8. golpear
 9. alegrarse de
 10. apoyar