CONJUGUEMOS REFERENCE

PRESENT: Regular

Rules:

The present tense of regular verbs is formed by adding the following endings to the stem of the verb:

ar er ir
o amos
as áis
a an
o emos
es éis
e en
o imos
es ís
e en

Examples:

 • I eat. = Yo como.
 • They read. = Ellos leen.


Sample verbs:

 1. admirar
 2. alumbrar
 3. bastar
 4. esperar
 5. hallar
 6. osar
 7. practicar
 8. sacar
 9. aplicar
 10. pescar